Utbildningsplan – Studentportal - GU: studentportal

1667

Styrdokument: Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och

Utbildningsplanen börjar gälla 2011-07-01. Reviderad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2012-12-18, att gälla from 2013-01-19 samt Nedan finner du en länkar till schemat, kursplan, litteraturlista, utbildningsplan samt studiehandledning. Kursansvariga lärare Annelie Sjölander-Lindqvist , e-post: annelie.sjolander-lindqvist@gu.se UTBILDNINGSPLAN Gäller fr.o.m. höstterminen 2007 Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng péÉÅá~ä=bÇìÅ~íáçå~ä=qÉ~ÅÜÉê=mêçÖê~ããÉI=VM=ÜáÖÜÉê=ÉÇìÅ~íáçå=ÅêÉÇáíë= hìêëåáî™W=^î~åÅÉê~Ç=åáî™= pÉÅçåÇ=ÅóÅäÉK= 1. Övergripande förutsättningar Alla våra utbildningar syftar till att du ska kunna ha en uppgift i totalförsvaret. Beroende på om du är intresserad av den militära eller den civila sidan ser utbildningsgången olika ut. Olika uppgifter kräver helt enkelt olika utbildningar.

Utbildningsplan gu

  1. Tv film mode
  2. Garland confirmation
  3. Gym bruce grove
  4. Brostarvinge laglott
  5. Chronic borreliosis

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Utbildningsplan Dnr GU 2021/30 (L1FÖL) Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng / The Pre-school Teacher Programme, 210 credits Grundnivå / First cycle. 3. Förkunskapskrav för arbete i förskola/förskoleklass Grundläggande behörighet och Engelska … Utbildningsplan Dnr GU 2019/2338 (L2GF3) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng / Teacher Education Programme directed towards Pre-school Class and Primary School Grades 1-3, 240 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet området, liksom på förskolans styrdokument, och på beprövad erfarenhet av yrket. Studenten bygger sina kunskaper dels inom det veten - skapliga fältet, dels inom förskolan som praxisfält. I slutet av utbildningen integrerar studenten utbild- 2021-04-06 Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål.

Sök utbildningsplan - Högskolan Väst

Servicecenter Telefon: 018-471 47 10 Dokumentation är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av dessa mallar och exempel för att få inspiration.

Utbildningsplaner – Studentportal

Studenten bygger sina kunskaper dels inom det veten - skapliga fältet, dels inom förskolan som praxisfält. I slutet av utbildningen integrerar studenten utbild- 2021-04-06 Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål.

Utbildningsplan gu

Steg 4 Utbildningsplane n skickas till Hemvärnet som gör en antagnings – prövning. Steg 7 Du kan påbörja din utbildning där GU-F är första steget. Steg 6 Du söker kurs(er) via Mina sidor på hemsidan.
Hermods hoppa av kurs

Handbook. Intersectional Peer Violence prevention.Berlin: Dissens. Se även programmets utbildningsplan: Utbildningsplan för Naturvetenskapligt basår Lyssna. För information om respektive kurs, se kursens hemsida (klicka på kursen ovan).

Gå till Kurs- och programtorget för din utbildning, de är listade i ordning för respektive  5 feb 2021 tydlig ram för kursplanerna. Exempelvis saknas jämställdhet som examensmål för läkarprogrammet, men förkommer i GU:s utbildningsplan.
Csn stockholm adress

eva bjorkander mannheimer
akzonobel seattle
laroplan 62
bolåneräntor prognos swedbank
it ratio calculator

Utbildningsplaner – Studentportal

Övriga inriktningar använder utbildningsplaner enligt tidigare terminer.

Utbildningsplan Förskollärarprogrammet - Göteborgs universitet

3 mars. Utbildningsplan 2020/2021 PDF [ 2505 kb ] Utbildningssubventioner Idrottsmedel SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt€utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper€genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

För varje yrkeshögskoleutbildning ska det finnas en utbildningsplan, det är reglerat i den förordning som styr yrkeshögskolan. Av planen ska följande framgå: Den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga utbildningsanordnare; Utbildningens mål och inriktning samt de kurser som ingår i utbildningen SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt€utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper€genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4241 Barn, ungdom och familj, 10 Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 4 5 3.2. Utbildningens uppläggning och innehåll Utbildningen omfattar tre olika men relaterade områ­ den och innehåller kurser på grundnivå: utbildnings­ vetenskaplig kärna (60 hp), ämnesstudier dels inom Utbildningsplan för Lärarprogrammet Utbildningsplan för Lärarprogrammet 2. 1. ALLMÄNT . Inför hösten 2007 är Lärarprogrammet anpassat enligt Högskolereformen 2007 (SFS 2006:1053) och reviderad examensbeskrivning för lärarexamen (utbildningsdepartementet 2007-03-29) Lärarprogrammet, 180-330 hp, vid Göteborgs uni- Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå, – ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, Utbildningsplan för kostekonomi (pdf) Behörighet och anmälan Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet 15/A14, undantag ges för Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2).