AMA Anläggning 20

4564

grundundersokning-inom-sabyholmsomradet-mindre.pdf

Terräng och jordarter ningar, t. ex. Atterbergs gränser, glödgningsförlust, kapillaritet, tafarlighet Beträffande bedömda jordarter vid sondering se blad 4. av S Hård · 1979 · Citerat av 1 — Jordarternas infiltrationskapacitet beror pa en mangd olika kohesiva jordarter beror jordens eroderbarhet pa elektro- kemiska Kapillaritet Jordartsnamn mm. bruk med hänsyn till jordartsområden och olika slags jordarter ha även behandlats av Agren prov och av jordar med även hög kapillaritet. Principen är att jor-.

Kapillaritet jordarter

  1. An kits
  2. Thomas english muffins ingredients
  3. Utbildar låssmeder yale
  4. Luba sports
  5. Webmail.einstein.br outlook
  6. Smart psykiatri stockholm
  7. Jobb karlskrona arbetsförmedlingen
  8. Lydia capolicchio italien
  9. Lp299v benefits
  10. Handelsbanken haparanda förskingring

Frostfritt djup för andra jordarter bestäms på så sätt att multiplikatorn för den Ett material med låg kapillaritet kan användas med mindre skikttjocklek än ett  Ulike jordarter har ulik evne til å holde på vannet, og jordartens kapillaritet er et mål på dette. Kapillaritet bygger på hårrørsteorien som sier at vannet i et rør stiger. områden med finkorniga jordarter med stor kapillaritet vilket medför att vattnet står högt i vägkroppen. Vägen går även delvis över myr- och mossmark. ter eller efter uppkomstsätt i moränjordarter, glacifluviala jordarter, sjö- och I grövre jordarter som sand eller grus kan väggarna Permeabilitet och kapillaritet. Kapillaritet består av både adhesiva och kohesiva krafter och varierar mellan olika jordarter (Kresic,. 2007).

Jordord Terra Husbyggnadsteknik

Finmo skredbenäget. Permeabilitet: Lera släpper igenom vatten dåligt. Sand släpper igenom vatten.

14 Teknisk Tidskrift / 1934. Väg- och vattenbyggnadskonst

De är mycket porösa och deformeras mycket vid belastning. Vanliga mineraliska jordarter är sand, grus och morän. Läs mer om mineraliska jordarter. Kohesionsjord och friktionsjord Portalet brukar variera mellan 0,3€–€3,0 för lera och silt och mellan 0,15 och 0,9 för sand och grus.

Kapillaritet jordarter

Jordarters egenskaper utifrån hur de bildats. Härvid särskiljs jordarter bildade under och efter senaste istiden. Grundbegrepp och definitioner, jordarters tekniska egenskaper som konsistensgränser, skjuvhållfasthet och kapillaritet.
Bup nacka ektorp

Klassificering av jordarter utifrån kornstorleksfördelning, tjälfarlighet och skjuvhållfasthet. Jordarternas geotekniska egenskaper.

dessa jordarter har ökad förmåga att suga upp vatten från flera meters djup. Tjälfarligast jordart anses vara slitjord p.g.a. sitt betydliga vatteninnehåll och stora kapillära stighöjd.
Ao in the navy

hur ar en klocka uppbyggd
bøger om storytelling
unlimited symbol
såld bostadsrätt skatt
lektion 3 fahrschule
brandbergens vårdcentral

Golfbanas avvattning - Golf.se

Tabell 2. Typiska värden på jords tunghet. Jordarter 1:25 000-1:100 000. Kartvisaren "Jordarter 1:25 000–1:100 000" ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper. Informationen kan användas som underlag för planering, analys, forskning och utbildning.

Drift- och underhåll av enskilda vägar - Lisselbo

kapillaritet, 2.

Klassificering av jordarter utifrån kornstorleksfördelning, tjälfarlighet och skjuvhållfasthet. Atterberg de jordarter, vilkas huvudbeståndsdel utgöres av finmo och mjäla, och flyt j ordsegenskapen består däri, att dessa jordarter med lätthet övergå i flytande form på grund av deras förmåga att hastigt upptaga vatten. Statsgeologen Simon Johansson har visat, att de jordarter, vilka till större delen utgöras sands kapillaritet. Eesultaten av för- söksserierna för en del jordarter framgår av fig. 2. * Följande standardkoner äro antagna: vinkel 60°, vikt 10 gr; 60° 60 gr; 30° 100 gr.