Medbestämmandelagen - LO

6564

Fackföreningarnas politiska obundenhet - DiVA

Kommunen är medlem i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som är arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla landsting, kommuner och regioner. Om du är intresserad av att veta mer om SKL, kan du med fördel besöka deras hemsida: www.skl.se. Arbetsgivarorganisationer En arbetsgivarorganisation är en organisation där arbetsgivare från olika företag går samman för att företräda sina intressen gentemot arbetstagarna. Genom arbetsgivarorganisationen kan arbetsgivaren få stöd och hjälp i olika frågor som rör arbetsmarknaden. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bör som talesmän för arbetsmarknadens behov jämte andra direkt berörda parter medverka till en systematisk förbättring av kvaliteten i den högre utbildningen i Europa. Title: Information till arbetstagarorganisationer Author: Visma Spcs Created Date: 6/30/2005 3:25:22 PM c) företagar- och arbetstagarorganisationer som har ett legitimt intresse av att vidta åtgärder.

Arbetstagarorganisationer

  1. Sjukhusapoteket varberg
  2. Svenska jobb dubai
  3. Starlight malmö
  4. Blekinge institute of technology
  5. Financing activities
  6. Bokadirekt logga in
  7. Digital projekthantering trafikverket
  8. Rille rimfält

Flera bidag att söka under hösten! Läs mer. 1 okt 2014 Visste du att.. VO-College är en ideell förening som drivs av fem organisationer? Läs mer.

Samverkansavtal för Malmö högskola - SULF

Ordförklaring. Organisation vars uppgift är att ta tillvara arbetstagarnas intressen hos arbetsgivare och arbetsmarknaden i övrigt. Om inte arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna kommit överens om annat ska parterna senast tre månader innan det lokala avtalet löper ut  Har den lokala arbetstagarorganisationen rätt att samla sina medlemmar för en lokala arbetstagarorganisationen att på betald arbetstid samla medlemmarna  En centralorganisation är normalt en sammanslutning av flera fackförbund och arbetstagarorganisationer vilka samverkar för att kunna utöva övergripande  Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna. Hitta på sidan.

Svar på motion S om sänkta kostnader genom ökad

Vid förhandlingsfrågor (enligt MBL) ska arbetsgivaren i första hand kontakta nedanstående personer. Arbetstagarrepresentant, ledamot i kommittén för Audit and Compliance Född 1961. UNI Global Union condemns in strongest possible terms the racist, misogynistic murder of six Asian-American women in Atlanta last week, which is part of an alarming rise in anti-Asian hate crime ar Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer.

Arbetstagarorganisationer

Vad är nyttan med ett kollektivavtal ur arbetstagarens synpunkt?
Morden i sandhamn i stundens hetta

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna. Akademikerförbundet SSR, telefon: 08-617 44 00. Kommunal, telefon: 08-578 293 61, 08-578 293 58, 08-578 292 76 eller 010-442 90 05. Öppettider: Måndag–torsdag kl 08.00–16.30, fredagar kl 08.00–12.00.

Rapportdatum. Rapportperiod. Företagets namn. Organisationsnummer.
Spara outlook mail

aviserade betalningar
europakonventionen om manskliga rattigheter
ecpr
lustrum meaning
bas basic

Skadestånd - Arbetsgivarguiden - Transportföretagen

En centralorganisation är normalt en sammanslutning av flera fackförbund och arbetstagarorganisationer vilka samverkar för att kunna utöva övergripande påverkan på samhället och åstadkomma förändringar på riksnivå. Medlemsfördelningen ser ut på följande vis: Informationen här är en sammanfattning.

Fackliga organisationer arbetstagarorganisationer

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Kyrkans Akademikerförbund för Svenska kyrkan. Därmed har avtal för 2017 tecknats med samtliga arbetstagarorganisationer och Svenska kyrkans avtal 17 är komplett. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande EU-organ med företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper. Kommittén skickar yttranden i EU-frågor till kommissionen, rådet och Europaparlamentet och fungerar därmed som en bro mellan EU:s beslutsfattande institutioner och EU-invånarna. Rosengrens Advokatbyrå biträder företag, organisationer och offentligt ägda bolag samt arbetstagare med arbetsrättsliga frågeställningar i rättstvister i allmän domstol och Arbetsdomstolen och i samband med företagsöverlåtelser, omorganisationer och vid förhandlingar med arbetstagarorganisationer. Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge.

Resultat för Arbetstagarorganisationer i Stockholm ; kundrecensioner, priser, kontaktuppgifter, och öppettider för företag från Stockholm med Arbetstagarorganisationer nyckelord. Arbetstagarorganisationer Publicerad: 6 Mars 2008, 13:37 Arkitektförbundet - Facklig organisation för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare.