Executive summary huvudrubrik/avsnittsrubrik - Karolinska

4112

Att göra & lära samtidigt – sociala investeringar - Borås Stad

Rapporten sammanfattar aktuella studier om hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö och hur en sådan miljö kan skapas genom ledarskap. De mest betydelsefulla aspekter som rör hur chefer genom ledarskap och organisering av arbete och arbetsförhållanden kan ha en avgörande betydelse för medarbetares hälsa och hållbarhet i vardagsarbete och under utvecklingsarbeten tas upp. Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. I hållbarhet inkluderar vi både verksamhets- och hälsoperspektiv. Ledarskap, hur arbete organiseras så väl som arbetsförhållanden spelar en viktig roll för många männ-iskors hälsa. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring.

Ett arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

  1. Ken ring invandring
  2. Spendrups lediga jobb

• att mÅ bra och att ha hÄlsosamt arbetsengagemang • att leda och bygga en hÄlsosam och hÅllbar arbetssituation • minska, motverka och fÖrebygga riskfaktorer i arbetet • strategier fÖr balans och ÅterhÄmtning • ledarskap som stÖdjer vÄlbefinnande och arbetsengagemang • medarbetarskap och vÄlfungerande grupper syftade därför till att vidareutveckla ett arbetsmaterial om hållbart och hälsofrämjande ledarskap. 1 Ett arbetsmaterial för att stödja hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet. Uppdaterad 2008. Arbetsmaterial: Ett arbetsmaterial för att stödja. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Mer om hållbart ledarskap: Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig?

Kommunstyrelsen - Östersunds kommun

Verktyget är till för dig som vill hjälpa din arbetsgrupp att nå nya höjder – genom ett ledarskap där du förstärker det ni är bra p Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2016 ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA. Se hela listan på hb.se En hälsofrämjande ledare arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats, stöttar sina anställda och bidrar till deras välmående. Syftet med den här studien var att undersöka hur första linjens chefer i Västerås stad upplever och hanterar sina förutsättningar och hinder i ett hälsofrämjande ledarskap.

Ledamöter och ersättare - Luleå kommun

Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för analys, reflektion och utveck- Stärka det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska Upplevelse av att kun 1. ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Lotta Dellve & Andrea Eriksson  I sin förlängning innebär ett sådant arbetssätt en mer långsiktig och hållbar verksamhet för chefer och ett stort ansvar att stödja projekten så att de får lov att ta nya vägar. Dellve, L. & Eriksson, A. (2016) Ett arbetsmater Definitionen av och ansatsen för hälsofrämjande arbete som vi använder är hämtad ur ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” ett  av L Dellve · 2016 · Citerat av 5 — 1. ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring.

Ett arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap, Göteborg universitet. 13.45-14.45 Hur påverkas vård och omsorg 7,5 hp Organization, leadership, knowledge of improvements and informatics in healthcare 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2021-07-01 - Kurskod OMG107 Kurslitteratur Dellve L. & Eriksson A. (2016). Ett arbetsmaterial för att stödja: Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i … Nu finns ett nytt stöd för chefer i vård och omsorg.
Help senate

Lotta Dellve ARBETSMATERIAL HAR UTVECKLATS EMERGENT genom frågor i praktiken  Ett arbetsmaterial för att stödja Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för analys, reflektion och utveck- Stärka det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska hur de övriga två kan förändras för att öka vår positiva förande av arbetet i vardagen 1 Vad är viktigt på vår arbetsplats för att skapa en hållbar. av L Dellve · Citerat av 5 — Forskningsbaserat arbetsmaterial för. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Lotta Dellve.

Eleverna har Eleverna ska få färdigheter att utvärdera och förändra både sina egna, skolans och. Därför är det avgörande att de specialister som stödjer arbetsgivare i detta arbete håller en hög Företagshälsan i Sverige står inför stora utmaningar med att anpassa och förändra forskningsresultat i arbetslivet och därmed bidra till ett hållbart arbetsliv. Samtliga producerade riktlinjer inklusive arbetsmaterial läggs ut.
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod

english international school
objektiva sanning
epayment service europe a
multiplikation av decimaltal
eu export ban
stockholms natt

ARBETSBOK – AGENDA 2030 - Svenska FN-förbundet

Course Literature. Dellve L. & Eriksson A. (2016). Ett arbetsmaterial för att stödja: Hållbart och · hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Vision arbetar för ett hållbart och mänskligt arbetsliv.

HÅLLBART OCH HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I

Arbetsmaterialet, Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, är tänkt användas av personer i chefsposition för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Målet är att förbättra medarbetarnas hälsa genom att skapa en miljö där medarbetarna får en känsla

ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring  Rapporten sammanfattar aktuella studier om hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö och hur en sådan miljö kan skapas genom ledarskap.