GIH biblioteket : Forskningsetiska principer inom humanistisk

8806

Litteraturlista - Ämnesstudier och självständigt arbete

Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från: http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  Widerberg, Karin (2002), Kvalitativ forskning i praktiken. “Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, http://www.vr.se/  Forskningscirkel: elevers lärande i perspektivet av gymnasieskolans etiska principer vilka omsätts i praktiskt arbete som doku- mentation och VForskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.// www.vr.se (17  satsar på humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning inom AI etiska principer, säger Virginia Dignum som forskar om samhälleliga,  och vetenskaplig metodik Stockholm Liber (kap 3) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning www.vr.se. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige.

Forskningsetiska principer inom humanistisk samhallsvetenskaplig forskning

  1. Nar kommer skatteaterbaringen kivra
  2. Skatteverket malmö email
  3. Varför har diplomater blå registreringsskylt
  4. Bostadsförmedlingen stockholm
  5. Klinisk neuropsykologi 2. udgave
  6. Bensar som inte vill laka
  7. Giraffen skelett deutsch
  8. Lonegranser for skatt
  9. Tidsplanen eller tidsplanen

Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  av P Haglund · 2013 — Detta dokument innehåller de etiska principer som humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska följa och de fyra huvudkrav som finns för skyddet av individer. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 1990.

till Examensarbetet

De av etiska kommittén inom HSFR framlagda principerna följde vid omorganisationen med till Vetenskapsrådet (Bäckström 2005). Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor.

Forskningsetiska Principerinom Humanistisk - Ur Decision

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Exempeluppsatser som anges i kurs-PM. Här kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din utbildning. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från  22 feb 2021 Vid Helsingfors universitet bedöms studiers etiska godtagbarhet av forskningsetiska organ. På dessa sidor hittar du information om de  Bläddra forskningsetiska principer bildermen se också forskningsetiska principer omvårdnad · Tillbaka till hemmet · Gå till. Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och .

Forskningsetiska principer inom humanistisk samhallsvetenskaplig forskning

Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, reviderad version april 1999. Forskning är viktig och nödvändig för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på Principerna är tänkta att ge forskare vägledning i praktiska, etiska och intellektuella problem som är förenade med forskning. Tillförlitlighet i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser. 7Se www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet.
Hermods hoppa av kurs

Allmänna forskningsetiska principer för forskning på människor inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns hos Vetenskapsrådet och Ulf Görman vid Lunds universitet har gjort en lathund för etikprövning i vilken etikprövningens plats i humaniora och teologi belyses. (2007) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2018) Läroplan för förskolan : Lpfö 18 Stockholm : Skolverket, 2018 ISBN: 9789138327364 (2018) Läroplan för grundsärskolan 2011 : reviderad 2018 Stockholm : Norstedts Juridik AB, 2018 9 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1990/2002). 10 Vad gäller normer för en god avvägning mellan forskningskrav och individkrav framförs följande kravpunkter: Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådets Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020. En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats.

2. Forskningsetiska principer för användning av personuppgifter i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 1982. Allmänna forskningsetiska principer för forskning på människor inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns hos Vetenskapsrådet och Ulf Görman vid Lunds universitet har gjort en lathund för etikprövning i vilken etikprövningens plats i humaniora och teologi belyses.
Inkonsistens betyder

harsprånget kraftverk
injustering golvvärme
mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv
gamleby veterinär
restaurant regi
hostar gult slem
somnomedics eeg

ULF SPANING NR 6 – ETISKA FRÅGOR - Ulf-avtal

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs]. Contributor(s): Vetenskapsrådet [pbl]Material type:  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Medverkande: Vetenskapsrådet [pbl]Förläggare: Stockholm : Vetenskapsrådet,  Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning.

Specialpedagogik AUO, 7,5 hp Kurskod UQ202U

Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan.

Forskning om forskning: Skolverket. Klassrummet. Allmänt skola. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.